Zelfverklaring NEN-ISO 26000:2010

Maatschappelijke verantwoordelijkheid van organisaties

Ondergetekenden, de heer Kuipers en de heer De Moor,

Verklaart NEN-ISO 26000:2010, Maatschappelijke Verantwoordelijkheid van Organisaties toe te passen bij AnyLinQ B.V. en dit te hebben onderzocht en beoordeeld aan de hand van het proces beschreven in NPR 9026+C1:2012.

De organisatie verklaart de principes en richtlijnen van NEN-ISO 26000:2010 toe te passen en te borgen dat dit bij voortduring het geval zal zijn. In het kader van deze zelfverklaring wordt dat minimaal jaarlijks onderzocht en beoordeeld.

De organisatie geeft met deze zelfverklaring een onderbouwing en uitwerking van de gemaakte keuzes ten aanzien van haar maatschappelijke verantwoordelijkheid op de volgende gebieden.

  1. Onderschrijven en toepassen van de zeven principes van MVO.
  2. Identificeren en betrekken van stakeholders.
  3. De zeven MVO-kernthema’s en 37 MVO-onderwerpen.
  4. Integratie van maatschappelijke verantwoordelijkheid binnen de organisatie.

Waar kunnen wij je mee van dienst zijn?

Cases
Ik zoek een expert
Contactformulier