De zorgbranche ontwikkelt zich steeds meer van conservatief en traditioneel naar één van de meest innovatieve branches. De mate waarin ICT en automatisering het zorgproces gaat ondersteunen zal een grote stap nemen. De aanleiding hiervoor ligt in de grote ‘winst’ die in de totale healthcare sector kan worden behaald door verder toepassen van én innoveren op ICT en automatisering.

WAT ANYLINQ LEVERT

EEN BRUG TUSSEN PATIËNT EN INSTELLING

De manier waarop patiënt en zorggever met elkaar in contact staan zal steeds verder transformeren naar een online relatie. Het aantal digitale contactmomenten zullen significant toenemen. Het introduceren van online bezoeken (ofwel eVisits of afstand consult) zal het de zorgverlener ook helpen buiten haar regio te opereren en ‘in principe’ patiënten uit heel Nederland in behandeling kunnen nemen. Volgens PwC kan op korte termijn 10% van alle bezoeken aan ziekenhuizen worden afgehandeld via een eVisit.

BETERE SAMENWERKING MET ANDERE ZORGGEVERS

Het ziekenhuis staat bovenaan in de zorgketen, waarbij veel zorginstellingen diensten verlenen aan het ziekenhuis én ook rondom het zorgproces van de patiënt. Samenwerking met de ketenpartners (én Gemeenten) wordt steeds belangrijker. Daarbij zal data (en het delen ervan) een belangrijke aanjager zijn van de ketensamenwerking.

SIGNIFICANTE TCO BESPARINGEN

ICT en Automatisering zorgt voor besparingen en efficiëntie van het zorgproces. Een logisch gevolg is dat er naar een model toegewerkt wordt waarbij de dienstverlening transparant, voorspelbaar, logisch en simpel wordt ingericht. Basis ICT  ‘als water uit de kraan’ afnemen is een abonnementsvorm zorgt voor ruimte om meer innovatief-en klantgericht te werken richting in de zorg.

MEER WAARDE UIT JE DATA

Steeds meer IT diensten zullen buiten de fysieke ziekenhuis muren worden belegd en er ontstaat een sterke groei naar Cloud technieken. Steeds meer apparaten (IoT) zullen gebruik maken van het netwerk én de hoeveel bandbreedte zal steeds verder toenemen. Een stabiel en betrouwbaar IT infrastructuur is nodig om op een effectieve manier om te gaan met de datastroom die dat genereert en een fundament te creëren voor verdere automatisering en het gebruik van mobiele zenders (Smartphones, Apps, Medische gegevens, Telemetrie, Laptops, Medische apparatuur, etc.) en IoT.