Er wordt steeds meer energie gestopt in digitalisering en het stroomlijnen van IT processen. Voor burgers en ambtenaren is dit erg prettig, maar het maakt ook een vraagstuk van de digitale weerbaarheid. De opkomst van cloud-oplossingen, Bring Your Own Device en Internet of Things (een aantal gemeenten experimenteert bijvoorbeeld met Smart City oplossingen) draagt bij aan de complexiteit.

WAT ANYLINQ LEVERT

SCHAALGROOTTE ZONDER TECHNISCHE UITDAGINGEN

Samenwerkingsverbanden tussen gemeentes en overheidsinstellingen leiden tot organisatorische uitdagingen. Kwalitatief goede, snelle en betrouwbare dienstverleningen neerzetten zonder inzicht te verliezen in het IT-landschap en de bijbehorende risicogebieden is wat wij doen. AnyLinQ helpt niet alleen in het stroomlijnen van de dagelijkse bedrijfsvoering, maar kijkt ook strategisch naar primaire processen zodat technologie uiteindelijk geen beperkende factor meer is voor nu, straks en later.

PROACTIEVE SERVICEVERLENING NAAR DE BURGER

De overheid moet en gaat de burger en het bedrijfsleven steeds meer als klant benaderen. De dienstverlening wordt daarbij steeds beter afgestemd op de individu. IT-systemen moeten daarin kunnen meegaan. Waarom krijg zou een burger niet bijvoorbeeld een berichtje op zijn telefoon ontvangen als zijn paspoort binnenkort verloopt?

SECURITY NIET LANGER EEN INGEWIKKELD PROCES

Op weg naar digitalisering van diensten wordt er ook steeds meer  gekeken naar de (publieke) cloud. De vraag daarin is altijd: waar staat je data?  Daarbij gaat het om zaken als veiligheid, beschikbaarheid en de locatie waar de data zich zou moeten bevinden. Soms sta je voor voldongen feiten, zoals applicaties die alleen in de cloud worden aangeboden en niet meer in een versie voor on-premise zijn te krijgen.

AnyLinQ helpt met het security vraagstuk dus bijvoorbeeld het creëren, op lokaal niveau, van een hoogwaardige infrastructuur die berekend is op de (data) beveiligingsbehoeftes en eisen van vandaag én morgen.

OUTSOURCING ALS OPLOSSING VOOR INNOVATIE

De overheid wordt voor hun almaar groeiende behoefte aan innovatie steeds afhankelijker van adequate toegang tot de technologieën van leveranciers. Oudere IT-systemen zijn niet schaalbaar en niet flexibel en de kennis wordt ontoereikend. Het kunnen sourcen (inkopen) van innovatieve ICT uit de markt wordt een strategische taak waar AnyLinQ als verbindende factor in de IT ecosystemen, een belangrijke rol speelt. Wij leveren onze kennis en diensten flexibel en ‘agile’ om de snelheid en creativiteit voor innovatie te ondersteunen. Wij weten als geen ander de reis richting XaaS concepten van CAPEX naar OPEX te begeleiden.

Anything as a Service – Maar dan echt

Binnen ons IT. Redefined model kun je kennis, oplossingen en services afnemen in abonnementsvorm. Stap af van eindeloze contracten, lock-ins en stap over op vrijheid, partnership en ontzorging. Houd je IT up-to-date en innovatief in een afrekenmodel gebaseerd op de wereld van jouw business, zoals per student.

Lees meer over IT.Redefined