Het onderwijs is veranderd. Middelen om samen te werken maken een nieuwe, flexibele manier van leren mogelijk. Daarnaast gebruiken studenten  niet alleen data, maar genereren die ook met zelf meegebrachte mobiele apparaten.  Zowel binnen als buiten het onderwijsinstituut.

Door de groei van technologie en de grote toename van data, worden er steeds hogere eisen gesteld aan de IT infrastructuur en flexibel beheer. Daarnaast moeten de ICT bouwblokken onderling goed aansluiten en data moet goed beveiligd worden.

WAT ANYLINQ LEVERT

MEER WAARDE UIT JE DATA

Een stabiel en betrouwbaar IT infrastructuur kun je inzetten als middel om op een effectieve manier om te gaan met de datastroom die dat genereert. Zo kan een educatieve instelling zeer effectief en efficiënt omgaan met data over leerlingen en roosters, locatie bepalingen en het inzetten van tentamineren via WiFi, Flip-the-classroom en het voorspellen van de leerpaden van leerlingen door data over resultaten, social media en de persoonlijke ontwikkeling aan elkaar te koppelen. De data zit al in het netwerk. Zorg is om het op de juiste manier te ontsluiten.

VAN TRADITIONEEL NAAR ANYTHING AS A SERVICE

Een flexibele inrichting van de IT organisatie binnen het onderwijs is steeds meer gewenst. Schoolinstellingen kiezen steeds meer voor mogelijkheden in de markt zoals volledige schaalbaarheid van de infrastructuur welke meegroeit met (bijvoorbeeld) het aantal aanmeldingen in studenten of delen van vastgoed dat in actief gebruik is. Zo gaat eigendom van de IT infrastructuur een steeds kleinere rol spelen bij het vastleggen van beschikbare budgetten per studiejaar en ontstaat er ook financiële flexibiliteit.

IT BUDGETTEN MAXIMAAL GERICHT OP OUTPUT

Het omgaan met de veelal lagere budgetten per studiejaar eisen meer vanuit haar IT partners. En dat mag. Denk aan maandelijks te wijzigen bedragen en ingecalculeerde Technologie Refresh Options. Hierdoor is er volledige transparantie in kosten, wordt er geen moment te veel budget onnodig ingezet en ben je altijd gegarandeerd van nieuwe hardware na een aantal jaren (zonder nieuwe investeringen).

OUTSOURCING ONDERHOUD EN BEHEERTAKEN

Door factoren als vergrijzing, het verplaatsen van de interne IT kennis naar meer innovatief-en klantgericht werken richting in het onderwijs, is het uitbesteden van (eenvoudige) beheertaken logisch. Denk aan het beheer van AccesPoints binnen een WiFi omgeving tot volledige beheerde IT omgevingen. Hierdoor ben je als educatieve instelling steeds beter en meer in staat om te komen tot de essentie – namelijk een kwalitatief, innovatief, gepersonaliseerd en datagedreven onderwijs